Tag: ศิลปะบำบัด

art therapy

5 ประเภทของศิลปะบำบัด5 ประเภทของศิลปะบำบัด

Art Therapy ศิลปะบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของจิตบำบัดที่ใช้วัสดุและเทคนิคทางศิลปะ เช่น การวาดภาพ การระบายสี การปั้น การปะติดปะต่อ และรูปแบบศิลปะอื่น ๆ ศิลปะบำบัดไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์งานศิลปะเท่านั้น แต่นักบำบัดใช้ศิลปะเพื่อช่วยให้ลูกค้าสื่อสารความคิดและความรู้สึกของตน นักศิลปะบำบัดสามารถทำงานร่วมกับคนทุกวัยหรือทุกอาชีพได้ พวกเขาสามารถช่วยเหลือผู้ที่กำลังดิ้นรนกับปัญหาเช่นความเครียด ความเศร้าโศก บาดแผล และการทารุณกรรม ให้ก้าวข้ามความยากลำบากด้วยศิลปะบำบัดได้ ศิลปะบำบัด 5 ...