Day: March 9, 2022

5 เทรนด์ศิลปะปัจจุบันในปี 20225 เทรนด์ศิลปะปัจจุบันในปี 2022

เทรนด์ศิลปะใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงต้นปี 2022 ผู้คนที่เกี่ยวข้องในทุกแง่มุมของโลกแห่งศิลปะ รวมถึง นักเขียน นักสะสม และสาธารณชน ได้เริ่มตั้งคำถามถึงวิธีดั้งเดิมในการแสดง การดู และการคิดเกี่ยวกับศิลปะ เราเห็นสัญญาณแล้วว่าปี 2022 จะเป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับโลกศิลปะ วิธีใหม่ในการดูงานศิลปะทั้งทางออนไลน์และในชีวิตจริงกำลังจะเกิดขึ้น และจะไม่มีทางหวนกลับ และนี่คือ 5 เทรนด์ศิลปะในปัจจุบันที่จะกำหนดอนาคตของโลกศิลปะในปี ...